کراکر

این کراکرها بسیار جذاب هستند و برای ناهار یا میان وعده چای بعد از ظهر خواهند بود. آنها پر از دانه های سالم هستند و تهیه آنها به هیچ وجه طولی نمی کشد. ما برای کمک به حفظ طراوت و شادابی آنها را در یک ظرف شیشه ای بزرگ نگهداری می کنیم ، هرچند ظرف …

کراکر Read More »